SIDEBAR

Agenda activiteiten

zo okt 06 @07:00 -
Scout Walk
za okt 12 @08:00 -
Herfstvakantie
zo okt 13 @08:00 -
Herfstvakantie
ma okt 14 @08:00 -
Herfstvakantie
di okt 15 @08:00 -
Herfstvakantie
wo okt 16 @08:00 -
Herfstvakantie
do okt 17 @08:00 -
Herfstvakantie
vr okt 18 @08:00 -
Herfstvakantie
za okt 19 @08:00 -
Herfstvakantie
zo okt 20 @08:00 -
Herfstvakantie

Laatste nieuws

Welpen

welpenBen je in voor iedere week een leuk avontuur? Dat kan! Samen met Mowgli en Shanti gaan de welpen van Scouting Boekel iedere week op avontuur in de jungle. Koken met Balou of pionieren met Kaa de Slang, maar pas op voor de gemene tijger Shere Kan! De welpen beleven iedere week een nieuw avontuur, koken op het kampvuur, varen vlot op de vijver, ravotten in de bossen, knutselen en doen veel leuke spelletjes. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de leiding of er nog plek is in de groep en kom een keer meedoen.

Leeftijd:  Jongens en meisjes van basisschool groep 4 t/m 6  (7 tot en met 10 jaar)

Groepsgrootte:  maximaal 24 leden

Groepstijden:
Morgengroep: zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur
Middaggroep: zaterdag van 13.30 uur  tot 15.30 uur

Leiding ochtendgroep:
Kevin van Dooren
M: 06-30670428
E:

Bart Verbakel, Ilse Nabuurs.


Leiding middaggroep:

Rens Marinussen
M: 06-12531374

Benji van Wijchen, Thijs Oppers

Wij gaan ervan uit dat de ouders, i.v.m. de leeftijd van de kinderen, na afloop zelf hun kind bij de blokhut ophalen.

Aanmelden:
Om lid te worden van de Welpen moet de leeftijd bereikt zijn, die voor deze  speltak vereist wordt. Aanmelden vindt plaats bij de leiding.

Afmelden:
I.v.m. het programma is het belangrijk uw kind bij verhindering tijdig af te melden. Bij voorkeur vóór vrijdagavond, telefonisch.

Beide groepen hebben diverse gezamenlijke activiteiten zoals het weekend en een zomerkamp. De data staan vermeld bij de activiteiten.

Ouderavonden:
Afhankelijk van de activiteit organiseert de leiding van de speltak ouderavonden, bijv. n.a.v. de installatie, het kamp, etc.. U wordt hiervan steeds tijdig op de hoogte gebracht.

Scoutingblad:  Scouting Magazine, verschijnt 4 x per jaar

Scoutfit:
In november en december worden de nieuwe leden geïnstalleerd en draagt men voortaan bij scoutingactiviteiten het scoutfit, wat bij de betreffende speltak hoort.
De kosten bedragen € 42,50 (groene blouse, groepsdas, insignes)

Contributie per jaar:  € 140,00  (incl. alle programma's, activiteiten en weekenden)
Een Scoutingjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Scouting Boekel int de contributie in termijnen, en wel in de maanden oktober, januari en mei, en dit d.m.v. automatische incasso. Geïnd wordt door Vereniging Scouting Boekel, banknum. NL76RABO0108003434. Bij aanmelding van uw zoon/ dochter verstrekt u eenmalig een machtiging voor het innen van de contributies middels automatische incasso. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij Scouting stopt de inning. Opzeggen dient u schriftelijk bij de leiding van de speltak te doen. De opzegdata voor contributie-inning lopen per 1 oktober, 1 januari en 1 mei. Verder wijzen wij u erop dat er een terugboekingstermijn geldt voor de geïncasseerde contributie na incassodatum van 30 kalenderdagen

Landelijke organisatie:
Scouting Boekel is aangesloten bij de landelijke organisatie Scouting Nederland, zodat wij gebruik mogen maken van de faciliteiten, die door deze organisatie geboden worden, o.a. cursussen, adviezen, etc. Hierdoor ontvangt elk lid een lidmaatschapskaart en krijgt het Scoutingblad thuis toegestuurd

Verzekering:
Onderdeel van het lidmaatschap is een collec­tieve ongevallen en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor alle leden gedurende de tijd dat ze zich onder toezicht van een leider of leidster bevinden. Privé-bezittingen (zoals horloges, brillen, schoenen, kleding, fietsen, kampeeruitrusting e.d.) zijn, van zowel van kinderen als (bege-) leiding, niet verzekerd tegen beschadiging, verlies of diefstal
Opmerking: In voorkomende gevallen dient de schade in eerste instantie te worden gemeld bij de maatschappij van de aansprakelijkheidspolissen van de veroorzaker en mogen geen toezeggingen gedaan worden aan eventueel gedupeerden.