SIDEBAR

Agenda activiteiten

zo okt 06 @07:00 -
Scout Walk
za okt 12 @08:00 -
Herfstvakantie
zo okt 13 @08:00 -
Herfstvakantie
ma okt 14 @08:00 -
Herfstvakantie
di okt 15 @08:00 -
Herfstvakantie
wo okt 16 @08:00 -
Herfstvakantie
do okt 17 @08:00 -
Herfstvakantie
vr okt 18 @08:00 -
Herfstvakantie
za okt 19 @08:00 -
Herfstvakantie
zo okt 20 @08:00 -
Herfstvakantie

Laatste nieuws

Gidsen

scoutsHeb jij ook zin in een scouting avontuur? Trek de deur achter je dicht en ga samen met de gidsen de wereld verkennen. Varen in je eigen boot, koken op je eigen vuurtje, sta op je eigen benen, ontwikkel je eigen mening. Bij de gidsen wordt actie van je verwacht. Gidsen zijn meiden van 11 t/m14 jaar. Er is ruimte voor iedere gids, daarom is Scouting ook zo veelzijdig. Pannenkoeken bakken, vlotvaren, bruggen bouwen van touw en hout, zingen, kamperen, grote ruilspel, weerwolvenspel... je kunt het zo gek niet bedenken...  Wil jij mee met ons de wereld verkennen? Kom een keer meedraaien.

Leeftijd:  Meisjes van basisschool groep 8 en klas 1 & 2  (11 t/m 14 jaar)

Groepsgrootte:  Maximaal 24 leden

Groepstijden:  Maandag van 18:45 uur tot 20:45 uur

Leiding:
Babet van Haandel
M: 06-36513390
E:

Rick Verboven
M: 06-58851275
E:


Aanmelden:
Om lid te worden van de Gidsen moet de leeftijd bereikt zijn, die voor deze  speltak vereist wordt. Aanmelden vindt plaats bij de leiding.

Afmelden:
Om lid te worden van de Gidsen moet de leeftijd bereikt zijn, die voor deze  speltak vereist wordt. Aanmelden vindt plaats bij de leiding.

De gidsen gaan ieder jaar op zomerkamp en organiseren 3x per jaar een weekend. De data staan vermeld bij de activiteiten.

Ouderavonden:
Afhankelijk van de activiteit organiseert de leiding van de speltak ouderavonden, bijv. n.a.v. de installatie, het kamp, etc.. U wordt hiervan steeds tijdig op de hoogte gebracht.

Scoutingblad:  Scouting Magazine, verschijnt 4 x per jaar

Scoutfit:   
In november en december worden de nieuwe leden geïnstalleerd en draagt men voortaan bij scoutingactiviteiten het scoutfit, wat bij de betreffende speltak hoort.
De kosten bedragen € 40,00 (beige blouse, groepsdas en insignes)

Contributie:
€ 170,00 (incl. alle programma's, activiteiten en weekenden)
Een Scoutingjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Scouting Boekel int de contributie in termijnen, en wel in de maanden oktober, januari en mei, en dit d.m.v. automatische incasso. Geïnd wordt door Vereniging Scouting Boekel, banknum. NL76RABO0108003434. Bij aanmelding van uw dochter verstrekt u eenmalig een machtiging voor het innen van de contributies middels automatische incasso. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij Scouting stopt de inning. Opzeggen dient u schriftelijk bij de leiding van de speltak te doen. De opzegdata voor contributie-inning lopen per 1 oktober, 1 januari en 1 mei. Verder wijzen wij u erop dat er een terugboekingstermijn geldt voor de geïncasseerde contributie na incassodatum van 30 kalenderdagen.

Landelijke organisatie:
Scouting Boekel is aangesloten bij de landelijke organisatie Scouting Nederland, zodat wij gebruik mogen maken van de faciliteiten, die door deze organisatie geboden worden, o.a. cursussen, adviezen, etc. Hierdoor ontvangt elk lid een lidmaatschapskaart en krijgt het Scoutingblad thuis toegestuurd.

Verzekering:
Onderdeel van het lidmaatschap is een collec­tieve ongevallen en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor alle leden gedurende de tijd dat ze zich onder toezicht van een leider of leidster bevinden. Privé-bezittingen (zoals horloges, brillen, schoenen, kleding, fietsen, kampeeruitrusting e.d.) zijn, van zowel van kinderen als (bege-) leiding, niet verzekerd tegen beschadiging, verlies of diefstal.
Opmerking: In voorkomende gevallen dient de schade in eerste instantie te worden gemeld bij de maatschappij van de aansprakelijkheidspolissen van de veroorzaker en mogen geen toezeggingen gedaan worden aan eventueel gedupeerden.