SIDEBAR

Agenda activiteiten

zo okt 06 @07:00 -
Scout Walk
za okt 12 @08:00 -
Herfstvakantie
zo okt 13 @08:00 -
Herfstvakantie
ma okt 14 @08:00 -
Herfstvakantie
di okt 15 @08:00 -
Herfstvakantie
wo okt 16 @08:00 -
Herfstvakantie
do okt 17 @08:00 -
Herfstvakantie
vr okt 18 @08:00 -
Herfstvakantie
za okt 19 @08:00 -
Herfstvakantie
zo okt 20 @08:00 -
Herfstvakantie

Laatste nieuws

Explorers

explorersBij de explorers krijg je steeds meer ruimte om zelf je talenten te ontwikkelen. Je bepaalt je eigen avontuur en maakt zelf plannen, natuurlijk in samenwerking met anderen van je groep. Je moet samenwerken, luisteren, praten en beslissingen nemen. Ook je zomerkamp organiseer je zelf. Explorers gaan op expeditie. Wildkamperen, andere explorergroepen ontmoeten in Duitsland, stokbrood eten in Frankrijk of Luxemburg onveilig maken. Zo leer je van alle culturen in de wereld, je bent tenslotte lid van een internationale vereniging.

Echt leiding heb je niet meer nodig. Begeleiding is er natuurlijk wel. Van begeleiders mag je dus best wat verwachten. Niet dat ze je bezighouden. Geen voorgekookte activiteiten. Wel dat ze je net dat laatste zetje geven. Dat ze je een goeie reden geven om uit je luie stoel te komen. En een beetje hulp als het plan dreigt te stranden. Een goede begeleider staat niet aan de kant te kijken, maar doet actief mee.

Leeftijd:  Jongeren van klas 3, 4 en 5  (14 t/m 17 jaar)

Groepsgrootte:  Maximaal 26 leden

Groepstijden:  Vrijdag van 20:00 uur tot 22:00 uur

Leiding:
Serena van Wijchen
M: 06-30257459

Thijs v.d. Corput
M: 06-47048818 

Jeroen van Grinsven
M: 06-22145849 

De explorers gaan ieder jaar op zomerkamp en organiseren enkele keren een weekend. De data staan vermeld bij de activiteiten.

Aanmelden:
Om lid te worden van de Explorers moet de leeftijd bereikt zijn, die voor deze  speltak vereist wordt. Aanmelden vind plaats bij de leiding.

Afmelden:
I.v.m. het programma is het belangrijk dat je bij verhindering tijdig afmeld.

Scoutingblad:  Scouting Magazine  verschijnt 4 x per jaar

Scoutfit:  De kosten bedragen voor een shirt  € 5,00  en voor een trui  € 17,50

Contributie:
€ 185,00 (incl. alle programma's, activiteiten en weekenden)
Een Scoutingjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Scouting Boekel int de contributie in termijnen, en wel in de maanden oktober, januari en mei, en dit d.m.v. automatische incasso.
Geïnd wordt door Vereniging Scouting Boekel, banknum. NL76RABO0108003434.
Bij aanmelding van uw zoon/ dochter verstrekt u eenmalig een machtiging voor het innen van de contributies middels automatische incasso.
Bij beëindiging van het lidmaatschap bij Scouting stopt de inning.
Opzeggen dient u schriftelijk bij de leiding van de speltak te doen.
De opzegdata voor contributie-inning lopen per 1 oktober, 1 januari en 1 mei.
Verder wijzen wij u erop dat er een terugboekingstermijn geldt voor de geïncasseerde contributie na incassodatum van 30 kalenderdagen.

Landelijke organisatie:
Scouting Boekel is aangesloten bij de landelijke organisatie Scouting Nederland, zodat wij gebruik mogen maken van de faciliteiten, die door deze organisatie geboden worden, o.a. cursussen, adviezen, etc.
Hierdoor ontvangt elk lid een lidmaatschapskaart en krijgt het Scoutingblad thuis toegestuurd.

Verzekering:
Onderdeel van het lidmaatschap is een collec­tieve ongevallen en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor alle leden gedurende de tijd dat ze zich onder toezicht van een leider of leidster bevinden.
Privé-bezittingen (zoals horloges, brillen, schoenen, kleding, fietsen, kampeeruitrusting e.d.) zijn, van zowel van kinderen als (bege-) leiding, niet verzekerd tegen beschadiging, verlies of diefstal.

Opmerking: In voorkomende gevallen dient de schade in eerste instantie te worden gemeld bij de maatschappij van de aansprakelijkheidspolissen van de veroorzaker en mogen geen toezeggingen gedaan worden aan eventueel gedupeerden.